Who Should I Start? - Super Bowl

Carson Palmer or Matt Ryan

Carson Palmer
Carson Palmer
ARI - QB P
 
Matt Ryan
Matt Ryan
ATL - QB
Expert Pick %
N/A
ECR
N/A
N/A
Best Rank
N/A
N/A
Worst Rank
N/A
18.8
Ave Projection (?)
0.0
Expert Pick %

No experts recommend Carson Palmer over Matt Ryan

 

No experts recommend Matt Ryan over Carson Palmer

Expert Pick %
N/A
ECR
N/A
N/A
Best Rank
N/A
N/A
Worst Rank
N/A
18.8
Ave Projection (?)
0
282
Pass Yards
0
2
Pass TDs
0
0
Ints
0
6
Rush Yards
0
309.2
Total Points
233.9
19.3
Ave Points
14.6
Week 20
Week 19
Week 18
7.2
Week 17
19.4
16.6
Week 16
14.3
15.0
Week 15
11.8
20.7
Week 14
4.9
22.2
Week 13
13.2
17.4
Week 12
9.1
24.6
Week 11
17.9
20.3
Week 10
BYE
BYE
Week 9
16.3
29.6
Week 8
20.1
19.2
Week 7
9.7
16.7
Week 6
18.8
18.3
Week 5
6.2
16.0
Week 4
14.1
18.5
Week 3
23.1
21.2
Week 2
18.4
25.7
Week 1
16.6
Ave Targets / Game
Total Targets
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8
BYE
Week 9
Week 10
BYE
Week 11
Week 12
Week 13
Week 14
Week 15
Week 16
Week 17