Ilya Kovalchuk

Ilya Kovalchuk

Los Angeles Kings

2019 Average Draft Position (ADP)

Consensus Yahoo
# 71# 43